Перейти к содержанию

СОЛИКЛАРНИНГ КЕСКИН КУТАРИЛИШИ ОКИБАТИДА ТАДБИРКОРЛАРДА КЕЛИБ ЧИКАЁТГАН…


СОЛИКЛАРНИНГ КЕСКИН КУТАРИЛИШИ ОКИБАТИДА ТАДБИРКОРЛАРДА КЕЛИБ ЧИКАЁТГАН МУАММОЛАР БУЙИЧА ПРЕЗИДЕНТГА ОЧИК МУРОЖААТ
Кашкадарё вилоятининг Дехконобод туманида юридик шахслар ва тадбиркорлар учун бир гектар ер майдони учун туланадиган ер солиги утган 2021 йилдаги 16020000 (ун олти миллион…
Source

Комментарии 6

  • Tadbirkorlar xor bulayapti xokimlar qaerga qarayapti qani adolat

  • Кашкадарё ми яна..оббоооо

  • Мутасаддилар нима дейди энди?

  • Мулк солигини Тошкент Шахар худудидаги солик солинадиган объект кийматини камида 2,5 миллион сумдан булишлиги белгиланган. Бунака бир томонламан «бозор» кийматида солик тулаш удумини Россиядан кур курона кулланилиши йиллик хисоботлар топирилгандан кейин аччик мевасини бера бошлайди. Айникса куп каватли бинолари бор мулк эгалари солик юкидан «мазза» килишади. Шундай мазмундаги постлар бутун Республикадан куплаб чикишидан ажабланмасдим.

  • Вертуал кабулхона яна канакадир хоналар БИР ТИН ИСБОТ КЕРАК БУЛСА ЖУДА ЖУДА КУП 👎👎👎👎👎

  • СОЛИКНИ ХАР ЙИЛИ ТУШИРДИК ДИЙИШАДИ ЛЭКИН ОШИРИЛГАН БОЛАДИ НИМАГА УНАКА…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *